História - Vanapo, s.r.o. Svidník

Likérka a ovocný liehovar Vanapo, s. r. o. Svidník bola založená v roku 1993 ako prvá neštátna likérka na Slovensku. V pomerne krátkej dobe sme získali stabilné miesto na slovenskom trhu.

Svoju činnosť orientujeme na oblasť výroby liehovín širokého sortimentu studenou cestou. V poslednom období, po dobudovaní ovocného liehovaru, sme sústredili pozornosť aj na tradičné ovocné destiláty z prírodných produktov. Výrobné priestory sú umiestnené na okraji Svidníka, oproti Pamätníku Sovietskej armády smerom na mesto Bardejov.

Doterajšie skúsenosti firmy pri výrobe liehovín sú dôkazom obľúbenosti stálych zákazníkov na tuzemskom trhu, ale aj pri exporte. Vysokú kvalitu a vynikajúce chuťové vlastnosti produkovaných liehovín zabezpečujú výrobné procedúry, ktoré sú vlastníctvom firmy.