Sídlo spoločnosti:

VANAPO, s.r.o. 
Festivalová 802/9
089 01 Svidník
Slovenská Republika
Tel.: +421 (0)54 7520 690-1
Fax: +421 (0)54 7520 691
e-mail: vanapo@vanapo.sk
web: www.vanapo.sk

Identifikačné údaje:

IČO: 36 455 164
IČ DPH: SK2020002248
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s
Číslo účtu: 1293835953/0200

Spoločnosť VANAPO, s.r.o. Svidník bola založená Zakladateľskou listinou dňa 28.4.1998 a v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove bola zapísaná v Oddieli: Sro, vl. č. 11137/P dňa 04.05.1998. Evidenčné číslo výr.: 1637/02 RP.

Hlavným predmetom činnosti je výroba a spracovanie liehu v liehovarníckom závode, a to ovocný liehovar, výrobňa liehovín, marketing a obchod
Všetky ďalšie skutočnosti sú uvedené vo výpise z OR na www.orsr.sk