:: DESTILÁTY VANAPO ::

Pálenie destilátov z ovocia bolo jedným z prvých spôsobov liehovarníckej výroby. Pôvodne sa asi spracovávalo len víno, ale v krajinách, kde bolo vína nedostatok, sa čoskoro siahlo po inom ovocí. Z neho u nás prvé miesto zaujali slivky, ako pre svoju cukornatosť, tak aj pre osobitú chuť pálenky.

Výroba slivovice sa tak stala akýmsi domácim priemyslom. Domáca výroba bola veľmi jednoduchá, spojená s veľkými stratami vo výrobe i na kvalite výrobku. Ale modernej technológií nemôže tento spôsob vyhovovať, lebo tá chce z ovocia vyťažiť čo najviac akostného výrobku. Výroba destilátov nie je jednoduchá záležitosť. Je to i remeslo, i umenie, i veda, a to všetko spojené s cieľom pre konečnú a stálu kvalitu produktu.

Túto kvalitu dosahujeme vďaka našej tradičnej technológii pálenia a príprave kvasu z kvalitného ovocia a aj postupom používaným pri zjemňovaní chutí, farby a vôní, ktoré takisto vychádzajú z našich najlepších tradícií. Preto pri hodnotení kvality našich destilátov nemôžeme zabudnúť na našu dobrú tradíciu, ktorú neustále udržujeme a presadzujeme i v zahraničí. Naše makovické destiláty sú zároveň charakteristické špecifickými okrúhlymi fľašami a 52% stupňovitosťou.