:: FARMERS LINE ::

In that we are presenting you group of consum liquors made by cold way from very gentle refined spirit several times filtered, high quality demineralized water sourced by Black Mouintain and and unmatchable adition from nature begin from aromas and essences to macerats which make every kind of liquor special. 

They are peculiars by harmony taste and gentle flavour. You can consum them stand alone or you can use them for many delicious longdrinks.

Big popularity of them happen to be in pubs, inns and restaurants .

Predstavuje skupinu konzumných liehovín vyrábaných studenou cestou výlučne z rafinovaného veľmi jemného liehu podliehajúceho filtrácii, z veľmi kvalitnej demineralizovanej vody pochádzajúcej z horského prameňa Čierna hora a jedinečných prímesí od prírodne identických arómesenciípo maceráty, ktoré robia každý druh liehoviny osobitou. 

Sú charakteristické harmonickou chuťou a jemnou vôňou. Sú vhodné na priamu konzumáciu, alebo aj na prípravu chladených miešaných nápojov. 

Tešia sa veľkej obľube nielen v pohostinstvách, ale aj v reštauračných zariadeniach.